Není sportovec jako sportovec. Pojistný trh rozděluje sportovce do zásadně rozdílných kategorií lišících se nejen úrovní provozovaného sportu, a to rekreační nebo profesionální, což budiž stěžejní, ale rovněž rozsahem pokrytí, rizikovostí, výlukami provozovaných aktivit a podobně.

Díky tomu, že s tím máme vlastní zkušenost, detailně jsme rozebrali všechny pojišťovny a víme jak přistupuji k různým druhům sportu a úrovní. Sjednejte si schuzku s odborníkem hned