Chci investovat

  Kolik budu investovat

  Jednorázově

  Pravidelně
  měsíčně Kč

  Jakou preferuji strategii

  Konzervativní 0-3% p.a.

  Volí jí klienti, kteří kladou důraz především na nízké riziko a upřednostňují ho před možným zhodnocením. Jsou ochotni akceptovat jen velmi malé kolísání hodnoty investice.

  Vyvážená 4-6% p.a.

  Volí jí klienti, kteří vědí, že zvýšená tržní rizika vedou k zajímavějšímu zhodnocení. Pokles hodnoty investice pro ně není důvod k jejímu ukončení.

  Dynamická 7-9% p.a.

  Volí jí klienti, kteří si uvědomují, že hodnota jejich investice může kolísat. Jejich cílem je dlouhodobější investice s výrazným zhodnocením, a jsou proto ochotni akceptovat vyšší rizika.

  Odvážná 10% p.a. a více

  Volí jí klienti, jejichž cílem je co nejvyšší zhodnocení, a jsou proto ochotni akceptovat vyšší rizika. Plně si uvědomují, že mohou ztratit i výraznější část své investice.

  Předpokládaná doba investování
  let

  Očekávaný výnos
  % p.a.

  Předpokládaný výnos

  Mám zájem

  Jméno

  E-mail

  Telefon


  Disclaimer
  Očekávaná ani minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucí výkonosti. Investování do cenných papírů a jiných investičních nástrojů v sobě vždy zahrnuje různá investiční rizika, přičemž hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Uvedené hodnoty jednotlivých scénářů investičních strategií byly stanoveny dle technických norem v souladu s nařízením komise EU 2017/653, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014 týkající se sdělení klíčových informací strukturovaných investičních produktů.
  Skutečný výnos investice bude závislý na reálném vývoji kapitálových trhů. Simulované výpočty scénářů možného zhodnocení jednotlivých investičních strategií zohledňují běžně aplikovanou poplatkovou strukturu (vstupní poplatky a obhospodařovatelské poplatky), které jsou obvyklé pro investiční produkty s obdobnými investičními strategiemi a obdobnou strategickou alokací aktiv. Výsledná simulovaná částka zobrazující možné zhodnocení nezahrnuje inflaci.
  Investice je výsledkem osobního rozhodnutí investora po předchozím zvážení vlastní finanční situace, vztahu k riziku a účelu investice.